Dr. Moshé Feldenkrais

 

Dr. Moshé Feldenkrais (Rusland 1904 - Israël 1984) is de grondlegger en naamgever van de methode. Naast fysicus en fysioloog was hij pionier op het gebied van de bewegingspedagogiek. Hij stelde dat lichaam en geest een ondeelbare eenheid vormen. Verandering in onze manier van bewegen leidt tot verandering van onze manier van zelfwaarneming, denken en voelen.
Een zware knieblessure bracht hem ertoe zijn eigen bewegen te onderzoeken. Hij verdiepte zich daartoe in de gedragswetenschappen, neurologie en anatomie en verbond die met de kennis die hij al bezat op het gebied van de mechanica en martial arts. De integratie van deze kennis ligt ten grondslag aan zijn methode. Tot aan het einde van zijn leven bleef hij het menselijk funktioneren bestuderen en zijn methode verfijnen. Stap voor stap leerde hij zichzelf weer pijnvrij lopen. Dit waren tevens de eerste stappen om anderen op weg te helpen.

 

“Leven is bewegen, zonder bewegen is leven ondenkbaar.”